Biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg holder retrett 5. mars hos St. Johannes menighet

Velkommen til retrett med vår biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg. lørdag 5. mars kl 15.00.

Temaet vil være Troens åpenbaring. Biskopen feirer messe kl 18.00 og vi avslutter med agape rett etter.

.Biskopen