St. Johannes helsetorg fredag 30. og lørdag 31. oktober

Helsetorget – Vietnamesisk Helsetorget – Polsk Helsetorget – Engelsk

Helsearbeidere ved St. Johannes menighet på Bredtvedt arrangerer helsetorg, den siste helgen i oktober.

Det er flere innvandrergrupper fra Groruddalen som soner St. Johannes menighet. Mange innvandrere opplever at det er vanskelig å kommunisere med det norske helsevesenet. Årsakene er blant annet språkbarriere, kulturforskjeller og varierende basis medisinkunnskap.

Som et hjelpetiltak for å overkomme de ovennevnte utfordringene arrangerer helsearbeiderne ved vår menighet helsetorg.

Helsearbeiderere fra forskjellige nasjonaliteter deltar i helsetorget. Ulike legespesialister, sykepleiere, tannleger og psykologer kommer til å være tilstede.

HVA SLAGS HJELP KAN JEG FÅ?

-Måle blodtrykk/blodsukker, BMI, EKG, og målrettet organ spesifikk undersøkelse ved behov.
-Snakke med en spesialist om din helse
-Få råd om forebygging av sykdom

Tid:

Fredag, 30.10.2015 fra K. 15.00 – 22.00
Lørdag, 31.10.2015 fra kl. 08.00 – 22.00

Sted: St. Johannes menighetslokalet, Bredtvedt

Program for dagene

Fredag, 30.10.15:

Pasient undersøkelser og samtale med leger.

Lørdag, 31.10.15:

Pasienten undersøkelse og konsultasjoner starter fra kl.08.00

Foredrag

Kl. 11:00-11:30: Leve med diabetes og komplikasjoner knyttet til diabetes.

                              Foredrag holder fra Diabetes forbundet

 

Kl. 13:00 – 13:30: Kvinnesykdommer og svangerskap

                             Foredrag holder Overlege/Gynekolog Jesurajah Jesurani   

 

Kl. 15:00 – 15:30: Forebygging av hjertesykdommer

                            Foredrag holder Overlege/Hjertespesialist S.Limalanathan

 

Kl. 17:00 – 17:30 Astma og allergi

                             Foredrag holder Lungelege