List do parafii od biskupa Bernt I. Eidsvig

biskopen

List do parafii od biskupa Bernt I. Eidsvig

Do odczytania na mszach świętych w weekend 28. Luty – 1.

Marzec 2015.

Drodzy wierni ,

Jak podano w mediach , we wtorek 26. lutego policja dystryktu Oslo przeprowadziła przeszukania w biurach diecezjalnych przy ulicy Akersveien 5. Powodem przeszukań było podejrzenie, że diecezja zarejestrowała bezpodstawnie więcej osób jako członków kościoła katolickiego. Ponadto wniesiono wstępne oskarżenie przeciwko diecezji , jednemu z jej pracowników administracyjnych oraz mnie osobiście.

Mój zespół i ja jesteśmy bardzo nieszczęśliwi z tego powodu. Naszą intencją nigdy nie było rejestrowanie nikogo przeciw jego woli, ani otrzymywanie wsparcia za osoby niebędące katolikami. Musimy jednak liczyć się z tym, że niestety został popełniony błąd. Obecnie ciężko pracujemy nad tym, aby upewnić się , że nasze rejestry katolików są prawidłowe i robimy wszystko, aby udostępnić policji wszystkie informacje jakich potrzebuje.

Prowadzimy również nasze własne dochodzenie. W styczniu rozpocząłem niezależne , wewnętrzne dochodzenie , aby dowiedzieć się , co tak naprawdę się działo. Oczekujemy obecnie na ten raport i poinformujemy parafie o wnioskach z niego wypływających.

Sprawa ta jest wielkim obciążeniem dla administracji diecezjalnej oraz dla mnie osobiście – nie mniej dla was wierzących , którzy oskarżani jesteście o coś, za co nie ponosicie żadnej odpowiedzialności. Jesteście w moich myślach i modlitwach w tym trudnym czasie. Jestem również wdzięczny, że możecie się modlić za moich współpracowników oraz za mnie.

W Chrystusie ,

+Bernt I. Eidsvig

Biskup Oslo oraz Apostolski administrator prałatury Trondheim – Środkowa Norwegia