Brev til menighetene fra biskop Bernt I. Eidsvig

biskopen

Brev til menighetene fra biskop Bernt I. Eidsvig

Skal leses opp i messene helgen 28. februar – 1. mars 2015.

Kjære troende,

Som det har fremkommet i media, foretok politiet i Oslo torsdag den 26. februar en ransakelse av bispedømmets lokaler i Akersveien 5. Bakgrunnen var mistanke om at bispedømmet har registrert flere katolikker som medlemmer enn det er grunnlag for. Videre er det tatt ut en foreløbig siktelse mot bispedømmet, en ansatt i administrasjonen – og meg.

Min stab og jeg er svært ulykkelige over denne situasjonen. Vår hensikt har aldri vært å registrere noen mot deres vilje, eller å motta støtte for ikke-katolikker. Likevel må vi se i øynene at det beklageligvis har skjedd feil. Vi arbeider nå hardt for å sikre at våre medlemsregistre er korrekte, og gjør vårt ytterste for å gi politiet all den informasjon de trenger.

Vi gjør også våre egne undersøkelser. Jeg satte i januar i gang en uavhengig, intern granskning for å finne ut hva som har skjedd. Vi venter nå på denne rapporten og vil holde menighetene informert om konklusjonene.

Denne saken er en stor belastning for bispedømmets administrasjon og for meg selv – men ikke minst for dere troende, som nå belastes med noe dere ikke har ansvar for. Vit at dere er i mine tanker og bønner i denne vanskelige tid. Jeg er også takknemlig om dere kan be for mine medarbeidere og meg.

In Christo,

+Bernt I. Eidsvig

Biskop av Oslo og Apostolisk administrator av Trondheim Stift – Midt-

Norge

Legg igjen en kommentar