Familiesynoden 2014 – Invitasjon

Familiesynoden 2014
Et innblikk

familiesynode
St. Johannes Apostel og Evangelist menighet,
Bredtvet kirke
ONSDAG 4. FEBRUAR ETTER MESSEN KL 18.00

vil PASTORALAVDELINGEN I OKB holde en innledning i
Ord og bilder om forarbeidet, selve synoden
– og veien videre.
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!