p. Haavar har ordet

studentpriestKjære menighet.
Etter ett og et halvt års tjeneste som kapellan i halv stilling går jeg nå ned i en 20% stilling her i St Johannes. Jeg forlater altså ikke St Johannes, men det blir dessverre likevel lengre mellom hver gang vi treffes. I praksis vil det bli én kontordag i uken, og en søndag (/helg) i måneden.
Det har vært en stor glede å være del av oppstarten av St Johannes
menighet. Det er rart å tenke på at dagen før vi skulle feire den første messen i vår nye kirke den 1. mai 2013 hadde vi ikke engang et alter å feire messen på. Siden den gang er kirkerommet radikalt endret,
med både kirkebenker, korsvei og et kor som stadig blir mer utsmykket. Gradvis har kirkerommet blitt til «vår» kirke.
Enda viktigere er likevel det menighetslivet som har vokst fram i
St Johannes menighet. Det store antall frivillige, og den sterke viljen til å bidra både økonomisk og praktisk, viser at St Johannes er en vital og blomstrende menighet. Fundamentet for menighetens rike liv er det gudstjenesteliv og den levende troen som speiler seg vårt fellesskap.
Menighetens medlemmer oppsøker aktivt messene, og som prest har jeg mange ganger gledet meg over, og blitt styrket av, den atmosfære av bønn som preger vår liturgi. Om jeg skulle beskrive menigheten med ett ord ville jeg si at den løfter fram både åndelig og menneskelig «goodwill»! Jeg er sikker på at St Johannes menighet vil bevare det gode humøret og innsatsviljen. Jeg takker for alt vi har delt, både av åndelige erfaringer, i hverdagen for ikke å glemme under kirkekaffen! J
Og jeg ser frem til å fortsette aktivitetene i St Johannes utover i 2015.
Må Gud velsigne oss alle, og må Kristi nærvær prege vårt fellesskap.

I Kristus,
p. Haavar Simon Nilsen OP,
kapellan, St Johannes menighet.