Er du registrert?

Det er avgjørende for Den katolske kirke å ha oversikt over de troende for å kunne tilby pastorale og liturgiske tjenester. I Norge er medlemsregistrering av katolikker dessuten nødvendig for at Kirken skal motta offentlig tilskudd på linje med alle andre registrerte trossamfunn, og Kirken må innhente fullt 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer) for sine medlemmer. Ellers mister Kirken offentlige økonomiske tilskudd
Registrer på nettet: https://www.katolsk.no/personnummer.php
.
Les mer: http://www.katolsk.no/organisasjon/norge/personnummer