Katekeseundervisning 2014/2015

Påmelding
Påmelding til katekesen. Klikk her.

UNDERVISNINGSOVERSIKT FOR KATEKESEN, KLASSETRINN: 2.-5. KLASSE
PERIODE: HØST 2014/VÅR 2015
Søndag 07. september Kl. 11:00 Velsignelse av kateketene i høymessen
Lørdag 13. september Kl. 10-14 Oppstart og undervisning
Lørdag 11. oktober Kl. 10-14 Undervisning og foreldremøte
Lørdag 08. november  Kl. 10-14 Undervisning
Lørdag 13. desember Kl. 10-14 Undervisning og skriftemål før jul
2015
Lørdag 10. januar Kl. 10-14 Undervisning og foreldremøte
Lørdag 14. februar Kl. 10-14 Undervisning
Lørdag 14. mars Kl. 10-14 Undervisning og skriftemål før påske
Lørdag 11. april Kl. 10-14 Undervisning
Lørdag 25. april – søndag 26. april Katekesehelg på Mariaholm
Tirsdag 28. april Kl. 18:45 Foreldremøte for alle foreldre som har
barn til 1. kommunion (3. klasse)
Lørdag 09. mai Kl. 10-14 Undervisning,
Skriftemål og øvelse for barn som skal motta første kommunion (3. klasse)
Torsdag 14. mai Kl. 11:00 Messe – Mottagelse av Første Hellige kommunion for 3. klasse
Lørdag 13. juni 14 Kl. 10-14 Felles avslutning for katekesen
UNDERVISNINGSOVERSIKT FOR KATEKESEN, KLASSETRINN: 6.-9. KLASSE
PERIODE: HØST 2014/VÅR 2015
Lørdag 20. september Kl. 10-14 Oppstart og undervisning
Lørdag 18. oktober Kl. 10-14 Undervisning og foreldremøte
Lørdag 15. november  Kl. 10-14 Undervisning
Lørdag 13. desember Kl. 10-14 Undervisning og skriftemål før jul
2015
Lørdag 17. januar Kl. 10-14 Undervisning og foreldremøte
Lørdag 21. februar Kl. 10-14 Undervisning
Lørdag 14. mars Kl. 10-14 Undervisning og skriftemål før påske
Søndag 29. mars-Søndag 5.april Påskeleir for konfirmanter med Norges Unge Katolikker
Lørdag 11. – 12. april Kl. 15:00 Undervisning, retrett og overnatting i kirken.
NB! Helgen er obligatorisk for 9. klasse.
Tirsdag 14. april Kl. 18:45 Foreldremøte for foreldre som har ungdommer som
skal konfirmeres (9. klasse).
Lørdag 18. april   Kl. 10-14 Undervisning
Fredag 01. mai Kl. 11:00 Fermingsmesse med biskop Gerhard Schwenzer,biskop Emeritus
Lørdag 23. mai Kl. 10-14 Undervisning 6.-8.klasse
Lørdag 13. juni Kl. 10-14 Felles avslutning for katekesen, 6.-8.klasse

Påmelding
Påmelding til katekesen. Klikk her.