Messefall tirsdag 15. april 2014 i menigheten

Oljevigselsmesse feires med biskop Bernt Eidsvig Can. Reg., biskop av Oslo, tirsdag 15.april kl. 18:00 i St. Olav domkirke. Til anledningen samles også alle prester for bispedømmet rundt biskopen for å feire høymessen og fornye sine presteløfter. Kveldsmessen i St. Johannes kl. 18:00 og korsvei etter messen på vietnamesisk blir avlyst. Alle inviteres til å delta i Oljevigselsmessen i St. Olav domkirke kl. 18:00. For messetider og andakter i stilleuke og Triduum, se menighetens timeplan på søndagsblad uke 15. Messetider står også på menighetens blogg: http://stjohannes.oslo.katolsk.no/?page_id=2804 og på facebook: https://www.facebook.com/stJohannesGrorud?ref=hl