Organist/kantor stilling er besatt

Anna E. EinarssonAnna E. Einarsson, født 23.10.69 har blitt ansatt i menigheten som organist og kantor. Hun er utdannet kantor fra Musikkhøyskolen i Malmø, Sverige, hvor hun også kommer fra. Hun har pedagogisk eksamen for kirkekantor samt organist. Anna har lang erfaring  både som kantor og korleder. Bland annet har hun jobbet som     organist i Margareta kirken i Oslo, der hun hadde ansvaret for musikkvirksomheten, orgelspill ved gudstjeneste og andre kirkelige handlinger samt korleder for voksenkoret og barnekoret.

Etter sin kirkemusikalske utdanning gikk hun videre til å bli operasanger ved Statens operahøyskole i Oslo. Vi ønsker Anna velkommen og håper at hun trives i menigheten.