Święto patronalne naszej parafii – odpust św. Jana

stjohannes2
norsk eng Tiếng việt
Pod koniec roku kalendarzowego obchodzone jest się w Kościele święto św. Jana. Święty Jan apostoł i ewangelista jest naszym patronem. Po raz pierwszy od powstania parafii będziemy obchodzić nasze święto patronalne. W sobotę, 28. grudnia o godz.13:00 sprawowana będzie uroczysta suma odpustowa, po której zapraszamy wszystkich na parafię.
Możliwość wynajmowania kościoła na Bredtvedt jest dla nas wielkim błogosławieństwem. Mamy tu możliwość sprawowania codziennych mszy świętych, prowadzenia nauki religii, organizowania zajęć dla dzieci i młodzieży, prowadzenia chóru oraz sprawowania opieki duchowej dla wiernych tak wielu narodowości, które tworzą naszą parafię. Na dziś parafia liczy nieco ponad 7500 wiernych, lecz stale przybywają się nowi.
W uroczystym okresie Bożego Narodzenia zapraszamy wszystkich na odpust św. Jana do naszej parafii w sobotę, 28 grudnia! Odpust rozpoczyna suma o godz. 13:00, po której zapraszamy na dalsze świętowanie do sal parafialnych.