Adventskransen

Den grønne adventskransen, ofte av granbar, har fire lys, ett for hver uke i advent. Lysets farge er ikke av største betydning, ettersom symbolismen først og fremst er knyttet til flammen. Men det er tradisjon i mange katolske områder at tre av adventslysene er fiolette eller lilla (fiolett er adventstidens liturgiske farge og understreker tidens botskarakter), og at ett lys er rosa. Det rosa lyset tennes tredje adventssøndag, for denne fargen foregriper og symboliserer den kristne juleglede. Gled dere [latin: Gaudéte], er de første ord i inngangsverset denne søndag. Denne tredje adventssøndag kalles også søndag «Gaudete», og presten kan bære rosa messeklær.

Vi kan la adventskransen representere den lange tid da folket levde i åndelig mørke, mens de ventet på Messias, Verdens lys. Hver advent venter vi igjen i mørke på Hans komme: Hans historiske komme i Betlehems-mysteriet, hans endelige gjenkomst ved tidenes ende, og hans særlig komme til oss i hver nådestund.

Kilde: katolsk.no