Foreldrebrev for Desember 2013

Kjære foreldre til katekesebarn i 2. til 7. klasse!  (last ned  brevet i Word-format)

Lørdag den 7. desember 2013 inviteres barna til katekese i St. Johannes menighet.Undervisningen begynner kl. 10.00. HJERTELIG VELKOMMEN!

Barna møter opp i klasserommene sine, der de kan legge fra seg sekker/vesker og yttertøy. Alle samles i kirkerommet. Dere foreldrene er hjertelig velkommen. Vi begynner i kirken kl. 10.00.

FORSONINGENES SAKRAMENT – SKRIFTEMÅL

Tema for undervisningsdagen er advent og jul. Advent – av det latinske ordet adventus, «komme», betegner tiden Kirken forbereder seg til å ta imot Kristus. Advent er håpets og forventningens tid, da Kirken maner oss til årvåkenhet og åndelig fornyelse.

Som en naturlig forberedelse til å feire den store høytiden, får alle i katekesen tilbud om å motta Forsoningens sakrament / gå til skrifte denne dagen. Som innledning på undervisningsdagen, hører vi hvordan vi kan forberede oss til jul. Vi vil ved hjelp av skriftespeil (lysbilder med refleksjoner knyttet til hvert av de ti bud – tilpasset barn) forberede oss til å gå til skrifte. Både kateketene og foreldrene er velkommen til å motta Forsoningens sakrament samtidig med barna. På den måten kan vi være gode forbilder for barna. Ønsker dere ikke å skrifte denne dagen, anbefales dere å knele ned hos en av prestene og få en velsignelse.

– OG FORELDREKATEKESE

Pater Phu og pater Jon Atle hører skriftemål, mens pater Haavar inviterer foreldre til foreldrekatekese mens barna har katekese. Pater Haavar er også tilgjengelig for å høre skriftemål. Som dere ser, er vi i gode hender når vi får denne muligheten til å foreta en indre «julerengjøring».

Barn som ikke har mottatt 1. hellige kommunion, får kjennskap til skriftemålet, men skal forberedes mer før de selv mottar dette sakramentet kort tid før mottagelse av 1. kommunion.

– ANDRE JULEFORBEREDELSER

Kateketene forbereder undervisning for det enkelte klassetrinn, og har Kirkens feiring av Kristi komme i fokus. Barna lærer om årets Adventsaksjon – et årlig samarbeid mellom Norges Unge Katolikker / www.nuk.no og www.caritas.no Juleevangeliet står sentralt både i ord og handling.

KATEKESEMESSEN

Elevene i 6. og 7. klasse planlegger en fin overraskelse for oss før katekesemessen. Vi håper riktig mange foreldre vil komme – sitt gjerne sammen med barna klassevis – sammen med kateketene.

VELSIGNET ADVENTSTID!

Se neste side om katekesebetaling og medlemskap i Norges Unge Katolikker.

OM KATEKESEBETALING OG MEDLEMSSKAP I NORGES UNGE KATOLIKKER / NUK

Med dette tillater jeg meg å minne om betaling av katekeseavgift for inneværende skoleår 2013/2014 – for de av dere som ikke har betalt ennå.

(Vi takker alle som har betalt, og ber dere se bort fra dette brevet.)

Betaling til:          

St. Johannes, apostel og evangelist menighet

Kontonummer:         

3000.30.11859

Skriv informasjon på blanketten /nettbankblanketten:              

Katekeseavgift, barnets/ barnas navn og klassetrinn.

Informasjon:

For ett barn kr. 500,-

For det (de neste) neste barnet (barna) kr. 250,-

Bruk helst nettbank ved betaling. Katekeseavgiften for barna kan også skje ved kontantbetaling den dagen barna har undervisning.

Av disse pengene sender menigheten kr. 100,- for hvert barn som medlemskontingent i Kirkens egen barne- og ungdomsorganisasjon som heter Norges Unge Katolikker (NUK). Menigheten har ikke mottatt tilbakemelding fra foreldre om å reservere barna mot å bli meldt inn i NUK gjennom St. Johannes apostel og evangelist menighet (se informasjon i brev sendt alle familier med barn og unge i katekesealder i St. Johannes menighet i august 2013.)

Se www.nuk.no dersom dere ønsker å vite mer om NUK.

Dersom dere ønsker mail på andre mailadresser enn den dere mottar dette brevet på, så vennligst send meg en mail om det: Ingrid.Paluska@katolsk.no

Med vennlig hilsen
St. Johannes, apostel og evangelist menighet (http://stjohannes.oslo.katolsk.no/)
Ingrid Elisabeth Paluska
katekesekoordinator