Kommende høytider

poland English

Menigheten feirer Allehelgensdag fredag 01. november, messe kl. 18:00.  Allesjelersdag lørdag 02. november  feires det også messe kl. 13:00 og kl. 18:00.

Til Allesjelersdag, som er en Rekviemmesse for alle avdøde, minnes vi dem som har gått før oss med Troens segl. I messen vil det settes opp tavler med navn på de avdødes familie, venner og bekjente i menigheten, samt leses opp før messen, slik at menigheten kan be for de avdøde. Hvis du ønsker at din nære slekt, dine venner og bekjente skrives i tavlene og bes for i messen, ber vi at navnene  leveres til menighetskontoret, eller en av prestene senest mandag 28. oktober. Messen og intensjonen koster ingenting. Men det oppfordres til å gi en gave sammen med  henvendelsen. Hvor mye, er helt opp til den enkelte og gaven går til menigheten.

Navn på avdøde som ønskes og bes for eller feire messe for kan også sendes inn til:

Oslo-St.Johannes@katolsk.no

Kan også gjøres per. telefon: 23 68 11 00