Velsignelse av St. Johannes, apostel og evangelist

Lørdag 5. oktober hadde vi besøk av Biskop Bernt Eidsvig. Biskopen vel­signet sta­tuen til St. Johan­nes, apos­tel som vi har i våpen­hu­set ved inn­gan­gen til kirke­rom­met. Sta­tuen er en gave fra bis­ko­pen til menig­he­ten ved inn­stif­tel­sen av nytt sogn 01.mai i år. Biskopens mange besøk til menigheten viser oss at både biskopen selv og bispedømmet bryr seg om menigheten.
20131005_175356 20131005_182801 20131005_182804