Kommunionsutdeler

Ettersom vi har en positiv økning når det gjelder kirkebesøk, især på søndager, har sognepresten søkt biskopen om ekstra kommunionsutdelere for å hjelpe til under kommunionsutdeling. I et formelt brev til sognepresten, datert 10. august 2013 har biskopen samtykket til følgende kommunionsutdelere i St. Johannes menighet:

  1. Anne Lynn Lobo
  2. Phạm công Bằng
  3. Grzegor Gryczyriski
  4. Ương sỹ Báu
  5. Ingrid Paluska
  6. Đinh ngọc Cân
  7. Olek Raczkowski
  8. Nguyễn đức Thọ
  9. Marek Palma

Se også katolsk.no

DINH NGOC CAN
Đinh ngọc Cân

 MAREK PALMA
Marek Palma

NGUYEN DUC THO
Nguyễn đức Thọ

OLEK RACZKOWSKI
Olek Raczkowski

Ingrid Paluska – katekesekoordinator
Ingrid Paluska
Ann Lynn lobo 2

Phạm công Bằng
Phạm công Bằng

Phạm công Bằngv
Grzegor Gryczyriski

UONG SY BAU
Ương sỹ Báu