Fra katolsk.no: Norge gjenåpnes lørdag 25. september kl. 16: – Jeg takker Gud for hans beskyttelse

Kirkene kan fylles til siste plass!

Biskop Bernt I. Eidsvig 144853.jpeg

ENDELIG: Biskop Bernt I. Eidsvig gleder seg over regjeringens beslutning om å gjenåpne Norge, og oppfordrer til internasjonal vaksine-solidaritet. Foto: C-F Wesenberg

 

Biskop Bernt I. Eidsvig gleder seg stort over regjeringens beslutning om at Norge går over til det som kalles «en normal hverdag med økt beredskap».

 

– Nå kan vi leve så å si som vi gjorde før pandemien rammet oss, sa Erna Solberg på fredagens pressekonferanse, som ble holdt 561 dager etter at de første pandemirestriksjonene ble iverksatt. Kirkens tiltak opphører samtidig med lettelsene i det offentlige smittevernsregimet.

– Jeg er lettet og takknemlig for at vi kan gjenoppta normal kirkelig aktivitet denne helgen. Jeg takker Gud for hans beskyttelse, og håper på internasjonal solidaritet for vaksinasjon for alle, sier biskop Bernt I. Eidsvig.

 

I en «normal hverdag med økt beredskap» gjelder blant annet dette fra i morgen:
  • Meterkravet avvikles
  • Restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster oppheves
  • Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringssteder forsvinner
  • Fortsatt krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19
  • Trafikklysmodellen er utgangspunkt når det gjelder smittevern i skoler og barnehager
  • Det anbefales at uvaksinerte som bor sammen med en som er blitt smittet, tester seg eller går i karantene. Det gjelder uavhengig av om man får symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test
For Kirken og menighetene har opphevingen av tiltakene gledelige praktiske konsekvenser:
  • Det er ingen restriksjoner når det gjelder sosial kontakt, slik som for eksempel under kirkekaffen.
  • Det er ingen restriksjoner når det gjelder gudstjenester. De kan feires som før pandemien, med så mange deltagere som kirken har plass til.
  • Billettbestilling og henvisning til plass avvikles.

De nye reglene gjelder fra lørdag 25. september 2021 kl. 16.

 

– En gledens dag

Alminnelige smittevernråd som å vaske hendene, hoste i lommetørkle eller albukroken, være hjemme når du er syk og teste deg hvis du har luftveissymptomer, gjelder fortsatt. Hvis noen får påvist covid-19 skal han/hun gå i karantene. Vær oppmerksom på at brudd på karanteneplikten kan medføre bot.

Vær også oppmerksom på at det fortsatt kan komme lokale regler i kommunene ved store smitteutbrudd.

– Dette er en gledens dag for oss alle. Vi vil gjerne rette en stor takk alle som på hver sin måte har bidratt til at det på tross av pandemien har vært mulig å holde gudstjenester og andre aktiviteter i gang i en usikker tid. Tusen takk også for et meget godt samarbeid med prester, menigheter og andre i denne tiden, sier Anne-Mette Ringdal, Oslo katolske bispedømmes kansler.

 

 

056f483d-df8d-4dc8-9821-c25c2ae3c7dd.jpg

Trenger du mer info?  Besøk denne nettsiden: www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Artikkel fra: http://www.katolsk.no/nyheter/2021/09/norge-gjenapnes-lordag-kl-16-2013-jeg-takker-gud-for-hans-beskyttelse