You are currently viewing Ekteskapskurs i St. Hallvard menighet på norsk

Ekteskapskurs i St. Hallvard menighet på norsk

Går du med gifteplaner i 2021-2022?

Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg melder fra så tidlig som mulig til menighetskontoret og prestene – senest fire måneder før vielsen finner sted – enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.

Alle par må sørge selv for:

  • Dåpstattest – for den katolske part må utskriften av dåpsattesten ikke være eldre enn 4 måneder
  • Sivilstandsbekreftelse for begge parter fra Skatteetaten
  • Prøvingsattest fra Folkeregisteret
  • Forberedende ekteskapskurs

Fra 1. september 2021 vil Oslo-menighetene (St. Olav, St. Johannes og St. Hallvard) samarbeide om å arrangere ekteskapskursene. Det vil si at paret kan delta på kurs uavhengig av menighetstilhørighet.

September 2021 – kurs gjennomføres i St. Hallvard på følgende datoer: 8.sept, 22.sept, 6.okt, 20.okt. Kurset varer fra kl. 18.30-21.00 og vi satser på å møte i menighetssalen.
Oktober 2021 – kurs gjennomføres i St. Olav; for datoer ta kontakt med St. Olav menighet, https://www.stolavmenighet.info/
November 2021 – kurs gjennomføres i St. Hallvard på følgende datoer: 3.nov, 17.nov, 1.des, 15.des. Kurset varer fra kl. 18.30-21.00 og vi satser på å møte i menighetssalen.
St. Johannes menighet stiller opp for enkelttilfeller (norsk og engelsk) ved behov; https://www.stjohannes.no/

Det er obligatorisk å delta på alle kurskvelder. Kurset koster kr. 500,- pr. par – som dekker alt kursmateriale. Beløpet overføres via nettbank til menighetens konto: 3000 22 49134 eller via vipps til «St. Hallvard menighet» nr.12124. Husk å merke innbetalingen «Ekteskapskurs» og deres navn i «gjelder»-feltet.

Påmelding til menighetskontoret på e-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Spørsmål om innhold og program? Ta kontakt med kursansvarlig Hanneke Bruce på hanneke@live.no

Et ekteskapsforberedende kurs har til hensikt å gi en klar og utvetydig presentasjon av Kirkens lære om ekteskapets sakrament. Ekteskapskurset er obligatorisk for alle par som ønsker å gifte seg i Norge.