You are currently viewing Kristi himmelfart

Kristi himmelfart

Kristi himmelfart

Når vi skal forestille oss hvordan Jesus lever det nye, forklarede livet hos Faderen, så er vi begrenset av våre forestillinger om tid og rom.

Fra vi var små har vi hørt at Kristi himmelfart er 40 dager etter påske, og Den hellige Ånds komme skjedde på den 50. dagen etter påske. Slik er rekkefølgen ifølge Apostlenes gjerninger, og slik ble vår liturgiske kalender bestemt for 1500 år siden. Et spenn på 40 dager er Bibelens måte å få frem at tiden er moden. Det var denne tiden disiplene trengte for å kunne fatte hva Jesu oppstandelse betyr.

«Hans budskap og hans helbredelse er ikke lenger bundet av ett par føtter eller ett par hender.»

Selv om Jesus fra Nasaret ikke lenger går på våre veier, fortsetter han sin gjerning. I himmelen, ved Faderens høyre hånd, lever han og går i forbønn for oss. Han virker i og gjennom alle som svarer på hans kall. Hans budskap og hans helbredelse er ikke lenger bundet av ett par føtter eller ett par hender. Nå har Kirken milliarder hjerter som banker med hans kjærlighet, milliarder stemmer for å forkynne hans glade budskap. Men det er ikke nok hvis det fortsatt er noen av dem vi kjenner som ikke har hørt det. De har frihet til å avvise det. Men Jesus vil at de i alle fall skal få høre det. Derfor regner han med oss.

 

p. Erik Ruud SM