You are currently viewing  “The whole Church was fervently praying to God” Book of Acts (12:5)

 “The whole Church was fervently praying to God” Book of Acts (12:5)

Pave Frans oppfordrer alle katolikker til å vie mai måneden til bønn for å få en slutt på corona pandemien.

Pave Frans inviterer alle katolikker og alle Marias pilegrimssteder i hele verden til å være med på en maraton med bønn i hele mai måned for å få en slutt på Covid-19.

Bak dette initiativet står det 30 forskjellige kjente Maria helligdommer rundt om i verden.

Dette vil samles under teamet  “The whole Church was fervently praying to God,” (norsk oversettelse: menigheten ba inderlig til Gud) fra Apg 12:5

Pave Frans vil åpne Maria måneden 1. mai og avslutte den 31. mai med å streame rosenkransandakt på alle Vaticanets media.

I tillegg vil Vatican News sende fra forskjellige pilegrimssteder som deltar i bønn kl. 18.00 hver dag i hele mai.

 

«Initiativet vil involvere alle pilegrimsstedene rundt i verden på en spesiell måte, slik at de kan oppmuntre de troende, familier og kommuniteter til å be rosenkransen for at Covid-19 skal ta slutt.»   

 

Dette er noe lignende som Pave Frans gjorde i mars 2020 under den første bølgen av Covis-19 da Paven ledet oss i bønn i en vanskelig tid ved å steame live- messer fra Casa Santa Marta.

Atter en gang leder Paven og Kirken oss i bønn til Gud for å få en slutt på lidelsen som mange mennesker er tvunget til å bære.

 

Les hele teksten på engelsk: Vatican News