Pater Victor er død

Pater Victor Jeyasingam døde i dag, den 29. september 2020, i Jaffna sykehus på Sri-Lanka.

 

Pater Victor ble født den 28. april 1955 i Inuvil (Jaffna) på Sri Lanka.

Han inntrådte hos oblatfedrene og avla de første løfter 8. september 1979 og evige løfter 8. desember 1982. Han ble diakonviet 29. oktober 1983, og ordinert til prest 2. mai 1984 i Jaffna.

P. Victor arbeidet i oblatfedrenes gruppe for forkynnelse 1984–1987. Han va rektor for St. Joseph presteseminar i Columbuthurai (Jaffna) 1987–1993 og var økonom for oblatfedrenes viseprovins i Jaffna 1988–1994.

Han var assistent til generaløkonom for hele oblatordenen i Roma 1994–2005 og kapellan i Palermo (Sicilia) 2005–2013. P. Victor snakket tamil, engelsk og italiensk.

Han kom til Norge 14. mars 2013 for å arbeide for sjelesorgen på tamilsk i Oslo katolske bispedømme.

Han forlot Norge 10. august 2014 etter å ha blitt gjenutnevnt til økonom ved oblatfedrenes Jaffna-provins.

PaterJaffna.jpg

Vi lyser fred over pater Victors minne.

Fra katolsk.no