You are currently viewing Messetider til Pinsen

Messetider til Pinsen

Kjære menighet.

Til pinsen har vi satt inn ekstra kapasitet da vi regner med at flere vil til messe.

Til nå ser vi at messene begynner å bli fullsatt med 50 troende hver gang. Dette er til stor glede for oss men også byr på noen utfordringer da vi bare kan være 50 sammen. (enn så lenge)

I messene på norsk har vi ikke innført et påmeldingssystem men heller registrering ved inngangen. Det vi ser er at første søndgasmesse på lørdag er nå ganske full. Det samme gjelder søndagsmessen kl. 11.00, både høymessen og familiemessen som blir feiret samtidig. Messen kl. 12.30 er det god plass og vi ber om at flere benytter seg av denne.

Alle andre messer har påmeldingssytemer.

På søndag 31. mai pinsedag, har vi satt inn ekstra prester til messer på norsk i tilfelle vi trenger å feire en ekstra messe parallellt  kl. 11.00 og kl. 12.30.

 

Med dette ønsker vi alle en velsignet pinsefeiring.