Ogłoszenia z 11 lutego 2018 r.

1. W najbliższym tygodniu:
w środę – z racji „Środy Popielcowej”, rozpoczynającej czas Wielkiego Postu, na znak pokuty i nawrócenia przyjmujemy popiół na nasze głowy. W tym dniu w naszej parafii Msze święte o godz. 16.30 w j. polskim, o godz. 18.00 w j. norweskim oraz o godz. 19.30 w j. tamilskim Jest to dzień, w którym obowiązuje post ścisły, czyli 3 posiłki, w tym jeden do syta (od 18 do 60 lat) i wstrzemięźliwość od posiłków mięsnych (od 14 lat do śmierci). W Wielkim Poście Kościół zachęca do podjęcia postanowień i wyrzeczeń. Żeby w tym pomóc proponujemy podjęcie postanowień w ramach tzw. „Zdrapki Wielkopostnej”. Osoby, które rzeczywiście decydują się na podjęcie wyrzeczeń prosimy o zabranie „Zdrapki Wielkopostnej” umieszczonej przy wyjściu z kościoła. Na każdy dzień Wielkiego Postu pod zdrapką ukryte jest konkretne wyrzeczenie. Przypominamy, że jest także możliwość złożenia pisemnej abstynencji od alkoholu i innych uzależnień w kancelarii parafialnej. Więcej informacji można uzyskać w zakrystii czy też przez telefon
w czwartek – w parafii św. Hallvarda kolejne spotkanie „Mężczyzn św. Józefa”. Tym razem po Mszy św. o godz. 18.00 konferencja o poście, którą wygłosi prefekt WSD Tarnów ks. Piotr Gawenda. Szczegóły na plakacie przy wyjściu z kościoła
w piątek – Msza św. w j. polskim o godz. 20.00, a bezpośrednio po Mszy świętej „Droga Krzyżowa”. Pół godziny wcześniej możliwość spowiedzi
w sobotę – od godz. 10.00 kolejne katechezy w j. polskim kończące się Mszą św. o godz. 13.00. Na tę Msze świętą zapraszamy zwłaszcza rodziców z dziećmi
w przyszłą niedzielę – Msza św. w j. polskim o godz. 9.00 oraz o godz. 13.00. Ponadto w niedziele Msze święte o godz. 11.00 w j. norweskim, o godz. 15.00 w j. angielskim, o godz. 17.30 w j. tamilskim i o godz. 19.30 w j. hiszpańskim.

W przyszłą nied­zielę po Mszy świętej o godz. 9.00 zap­rasza­my na spot­ka­nie przy kawie. Oso­by, któ­re mogły­by upiec ciasto na nasze spot­ka­nia, proszę o taką infor­mację w zakrys­tii lub tele­fo­nicz­nie.

Msze święte w dni powszednie w j. norweskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej godzinie sprawowana jest w j. norweskim Msza święta z niedzieli.

2. Za tydzień przeżywamy już I niedzielę Wielkiego Postu. Ten szczególny czas pokuty i nawrócenia w Kościele chcemy w naszej polskiej wspólnocie rozpocząć rekolekcjami, które potrwają do środy. Poprowadzi je wykładowca Pisma Świętego w WSD w Tarnowie ks. Mirosław Łanoszka.
Szczegółowy plan rekolekcji z ks. Mirosławem Łanoszką jest następujący:
Niedziela – 18.02.2018 (Godz. 9.00 i godz. 13.00 Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich)
Poniedziałek – 19.02.2018 (Godz. 19.00 Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich)
Wtorek – 20.02.2018 (Godz. 18.30 Nabożeństwo pokutne z kazaniem i możliwość Spowiedzi)
Środa – 21.02.2018 (Godz. 19.00 Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich).

Przy tej okazji przypominamy, że w okresie W. Postu Msza święta w j. polskim w piątki będzie o godz. 20.00, bo zwyczajem minionych lat po Mszy św. w j. norweskim odbywa się Droga Krzyżowa w j. tamilskim. Chcielibyśmy także w każdą niedzielę przed Mszą świętą śpiewać „Gorzkie Żale”. Prosimy zatem osoby, które mogłyby poprowadzić śpiew „Gorzkich Żali” o zgłoszenie się w zakrystii.

3. Zainteresowanym katechezą przedmałżeńską chciałem przypomnieć, że w naszej parafii taka katecheza w j. polskim będzie prowadzona w Wielkim Poście. Pierwsza katecheza odbędzie się 1 marca 2018 r. o godz. 19.00. Dla orientacji, ile osób będzie uczestniczyło w tej katechezie, proszę o dokonanie zapisu w zakrystii po Mszy świętej.
Szczegółowy plan katechez przedmałżeńskich:
1 marca 2018 r. (czwartek) – godz. 19.00
8 marca 2018 r. (czwartek) – godz. 19.00
9 marca 2018 r. (piątek) – godz. 18.30
10 marca 2018 r. (sobota) – godz. 19.00
14 marca 2018 r. (środa) – godz. 19.00

4. Nowoprzybyłym do Norwegii przypominamy o zarejestrowaniu się w Kościele katolickim. Formularze są do odebrania przy wyjściu z kościoła. Moż­na to także uczy­nić przez stronę die­cezji, wypeł­nia­jąc elekt­ro­nicz­ny for­mu­larz umie­sz­czo­ny pod tym linkiem.

5. W czwartek 15 lutego o godz. 19.00 zapraszamy na koncert Bacha w wykonaniu australijskiego pianisty. Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji przekazane będą w całości na fundusz kościelny. Również dzisiaj przy wyjściu z kościoła naszymi ofiarami do puszek wspieramy ten fundusz, mający na celu gromadzenie środków materialnych na zakup kościoła. „Bóg zapłać” za każda ofiarę na ten cel.

6. Na koniec serdecznie dziękuję za gościnne przyjęcie w czasie wizyty duszpasterskiej. Za wszystkich, których odwiedziłem w czasie „kolędy” będę sprawował Mszę świętą na zakończenie rekolekcji w środę 21.02.2018 r. o godz. 20.00.

7. Przypominam, że ogłoszenia w j. polskim umieszczane są w gazetce niedzielnej oraz na Facebooku i na stronie naszej parafii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakładce „Polski”.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.