HYRDEBREV OM HELLIGHETENS ÅR

Biskopen utroper et hellighetens år

HYRDEBREV OM HELLIGHETENS ÅR

«Mitt kall er kjærlighet»

Kjære brødre og søstre i Kristus!

Den nordiske bispekonferanse arrangerer høsten 2018 en relikvievalfart hvor den hellige Thérèse av Lisieux og hennes helligkårede foreldre, Louis og Zélie Martin, gjester Norden. For å forberede oss på å ta imot den nåde som helgenenes nærvær vil gi oss, vil jeg oppfordre til at det bes for besøket og vår helliggjørelse. Jeg oppfordrer dere derfor til å be novenen sammen i messen og i deres hjem, slik at vi på lille Thérèses forbønn raskere kan nå frem til den fullkomne kjærlighet.

Med religiøs lydighet bar Jomfru Maria sin Sønn frem i tempelet for å vie ham til Herren. Fremstillingen var i virkeligheten et møte mellom Gud og de troende, som så lyset av Guds herlighetsglans åpenbart for folkeslagene. Det er oppfyllelsen av Malakis profeti om at «Herren som dere søker, kommer til sitt tempel» (3,1). Med troens øyne har også vi, med Simeon, sett Kristi frelse. Når vi frembærer våre liv for Gud, er det for at han skal kunne fylle det og forvandle det i sin kjærlighets flamme. Hellighet i mennesker betegner nærheten og likheten til Gud hos dem som svarer på sitt kall om å følge Kristus.

Om noen skulle frykte at fullkommenhetens fjell er ubestigelig, har Thérèse vist at det finnes en «heis» til himmelen, kjent som «Den lille veien for åndelig barndom». Med ordene «mitt kall er kjærlighet», utfordrer hun hver og en av oss til å velge Gud, uavhengig av livskall, situasjon og evner. For det er bare Gud som kan fylle de dypeste lengslene i våre liv. Med troens gave oppdager vi hvem vi ved Guds nåde får lov til å være. Som hellige kan vi endelig bli «hele» mennesker.

Mitt håp er at relikvievalfarten skal gjenopplive gleden i vårt felles kall til hellighet, og at vi ved å ære relikviene til den hellige Thérèse og hennes foreldre skal minnes om at dette målet med Guds og Kirkens hjelp ikke er uoppnåelig. Jeg utroper derfor 2018 til et hellighetens år, for at alle troende i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift på ny kan oppvekke gleden i Guds miskunnsrike vennskap. Det er mitt håp at besøket av den hellige Thérèse, Louis og Zélie blir til inspirasjon og velsignelse, slik at mange mennesker kommer inn i Kristi livgivende følge.

 

På festen for Herrens fremstilling i tempelet,

  1. februar 2018

+ Bernt Eidsvig Can. Reg,
Biskop av Oslo og administrator av Trondheim

 

katolsk.no/hellighet

facebook.com/relikvier