Sommermåneden

SommerDet er ferie for de fleste i skolealderen og kanskje for de
fleste. Vi ønsker alle en god ferie og fine sommerdager!
Sognepresten er på ferie i uke 26 og 27. Mens han er borte, er
det p. Haavar Simon Nilsen OP ,kapellan som tar seg av
menigheten.

Ønsker alle en riktig god sommer!

Følg med oss  på bloggen (http://stjohannes.oslo.katolsk.no) og facebook (http://www.facebook.com/stJohannesGrorud)